Giriş

Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya programına kayıtlı bulunan öğrenciler, “Kimyager” derecesine hak kazanabilmeleri için gerekli teorik ve uygulamalı ders çalışmalarını tamamlamaları yanında kimya sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarda bir yaz döneminde aralıksız altı hafta boyunca staj yapmak zorundadırlar. Yalnız COVID dönemi boyunca staj süresi 20 iş günü olarak da düzenlenebilecektir. Altıncı yarıyıl sonunda gerçekleştirilecek staj süresince öğrencilerin günlük çalışmalarını not edecekleri bir “Staj Defteri”nin yanısıra aşağıdaki bölümlerde biçimi ayrıntılı olarak tanımlanan bir “Staj Raporu”nu Staj Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Yaz Stajı için takip edilmesi gereken süreç aşağıdaki gibidir:

 1. Staj yapabileceğiniz uygun bir şirket bulunuz ve staj başvurunuzu yapınız. Eğer başvuru için gerekirse başvuru dilekçesini kullanınız (Form1).
 2. Hatasız bir özgeçmiş hazırlayın! Özgeçmişinizi gözden geçirin, diğer insanlara okutun (CV Örneği). Özgeçmişinizi, başvuru dilekçenize ekleyiniz.Firma başvurunuzu kabul ettiğinde firma tanıtım formunu doldurup, ilgili yetkiliye imzalatıp staj koordinatörünüze teslim ediniz (Form2). Staj süresi 6 haftadır (30 iş günü). Daha az iş günü yapılan stajlar kabul edilmemektedir. Form 2’yi doldururken girilen tarihlerin 30 iş gününü kapsamasını sağlayınız.
  Form 2 için son teslim tarihi: (Her yılın Haziran ayının ilk haftasının Cuma günü)
 3. Bölüm Staj Komisyonu staj yerinizi kabul etmişse belirlediğiniz tarihler arasında stajınızı yapınız.
 4. Sigorta bildirim formunu (SGK Bildirim Duyurusu) Haziran ayının ilk haftasının Cuma gününe kadar Kimya Bölümü İdari Asistanı’na elden veya e-mail yolu ile göndermeniz zorunludur. Aksi takdirde sigorta işlemleriniz başlatılmadığı için o yaz döneminde staj yapamayacaksınız. Formu teslim ettikten 15 gün sonra sigortanızın yapıldığına dair belgeyi yine Bölüm İdari Asistanı’ndan alabilirsiniz. Bu belgeyi staj yerine giderken yanınızda götürünüz.
 5. Staj süresince Form3‘te yer alan staj defterini her gün için ayrı ayrı bilgisayar ortamında veya el yazınız ile  doldurunuz. Her sayfaya o gün için neler yaptığınızı not alınız ve gerekli yerleri imzalatınız.
 6. Staj raporunuzu belirtilen formatta yazınız. Staj Kapağını (Form4)’e uygun olacak şekilde hazırlayınız.
 7. Staj süresince gösterdiğiniz performansı değerlendirmesi için Öğrenci Değerlendirme Formunu (Form5) staj yaptığınız firmada yetkili kişiye doldurtunuz. Bu formu kapalı zarfla bölüm staj koordinatörüne ulaştırınız.
  Staj raporu ve öğrenci değerlendirme formu son teslim tarihi: Ders başlama haftasının cuma günü saat 17:00`a  kadar teslim edilmelidir.
 8. Staj defterinizi, raporunuzu ve öğrenci değerlendirme raporunu teslim ettikten sonra bölüm staj komitesi toplanacak ve stajınızın değerlendirilmesi yapılacaktır.
 9. Bölümümüzde CHEM 391-Summer Practice dersi açılmıştır. Stajınızı yaptığınız yaz döneminden sonraki dönem yani 4. sınıfın sonbahar döneminde bu derse kayıt olmanız gerekmektedir. Bu dersin kredisi bulunmamaktadır. Ancak yukarıda maddeler halinde belirtilen kriterleri yerine getirdiğiniz takdirde bu dersten geçer not alırsınız.

Staj Formları

Yardımcı Dokümanlar

Stajın Tanımı ve Amacı

Stajın bana kazandıracakları nelerdir?

1) Kariyer Planlaması: Gerçek bir çalışma ortamında öğrenciler ilgi duydukları kariyer alanlarını ve çalıştıkları alana uygunluklarını incelerler. Staj, öğrencilere izlemek isteyecekleri ve kariyer çalışmalarını sürdürecekleri alanları belirlemelerinde yardımcı olur.

2) İş Tecrübesi: Akademik bilgilerin çalışma ortamının gerektirdikleriyle sentezini sağlama açısından staj, öğrenciye ileride karşılaşacağı muhtemel sorunlar açısından pratiklik ve vizyon edinme imkanı sağlar.

3) Yeni Beceriler: Staj, öğrencilere ileride çalışmak istediği kariyer için gerekli temel becerileri sağlamada, sahip olduğu becerilerin de geliştirmesinde etkin rol oynar. Staj, iş yeri çalışanlarıyla etkili iletişimi sağlama, yönetim ve idarede etkin olabilme becerileri sağlar. Öğrenciler, staj yoluyla takım çalışmasının önemini kavrarlar.

4) Profesyonel Bağlantılar: Staj, ileride öğrencilere potansiyel işverenlerle iletişim kurmalarını sağlayarak değerli iş referansları edinmelerine ve dolayısıyla gelecek için yatırım yapmalarına katkıda bulunur.

Stajın kredisi var mıdır?

Staj dersinin CHEM 391 kredisi yoktur (noncredit). Ancak öğrenci staj sonunda “başarılı” ya da “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrencinin mezun olabilmesi için stajlarında “başarılı” olması gerekmektedir.

Kaç staj yapacağım?

Öğrenci 6. yarıyılın sonunda 1 defaya mahsus olmak üzere staj yapmak zorundadır.

Stajların süresi ne kadardır?

Staj süresi 6 haftadır (30 iş günü). Daha az iş günü yapılan stajlar kabul edilmemektedir.

Staj Yerinin Ayarlanması

Staj yerini ben mi bulmalıyım?

Evet. Staj yerini öğrenci kendisi ayarlamalıdır.

Staj yapılacak nasıl bir yer olmalıdır?

Staj bir fabrika ortamında (üretim sektörü) yapılmalıdır. Stajınızın verimli geçebilmesi için işletme yeri, hangi sektörde olduğu, ne ürettiği, kapasitesi, çalışan sayısı, üretim ortamı gibi kriterler önem arzetmektedir. Staj yapacağınız yer sizin için aynı zamanda ileride çalışabileceğiniz bir yer fırsatı demektir. Bu açıdan da yer seçiminde dikkatli olmak gerekir. Aynı zamanda iş hayatınızda da bir referans teşkil edecektir.

Bölümümüz öğrencilerinin daha önceki dönemlerde staj yapmış oldukları veya size alternatif teşkil edebilecek firma bilgilerini inceleyebilirsiniz.

Staj başvuruları için ideal zaman ne zamandır?

Genelde büyük işletmeler Ocak ayından itibaren stajyer başvurularını kabul ediyorlar. Firmaya göre değişmekle birlikte bu tür işletmeler Nisan sonu itibarıyla de kontenjanlarını tamamlamış oluyorlar. Bu açıdan Mayıs ayı başına kadar staj yerini ayarlamış olmak en idealidir.

Staj için işletmelerde kiminle görüşmeliyim?

Firmalarda staj başvuruları genelde İnsan Kaynakları, Eğitim veya Personel işleri bölümlerince kabul edilmektedir. Bu açıdan bu departmanlardaki yetkililerle görüşmeniz gerekmektedir. Yetkililerle görüşmeden önce randevu almanız ve ona göre gitmeniz kabul edilme şansınızı artıracaktır. Aksi takdirde işletmenin kapısından geri dönme ihitmali mevcuttur.

İnternetten başvuru kabul edilir mi?

Mümkün olmakla beraber bizzat yerinde başvuru yapmak avantaj sağlar.

Staj için bölümden dilekçe istiyorlar. Ne yapmalıyım?

Form1‘deki bilgileri kendinize göre güncelleyip staj koordinatörüne imzalatıp ilgili yerlere verebilirsiniz.

Staj yeri ayarlamak için referans önemli mi?

İyi bir referans olması kabul edilme şansınızı elbette artırır.

Stajda Yapılacaklar

Stajda işletmenin hangi bölümünde bulunmalıyım?

Stajınızı firmanın eğer var ise araştırma geliştirme laboratuvarlarında yapmanız faydalı olacaktır. Ancak amacınız tüm fabrika ve yapılan üretim hakkında bilgi sahibi olmak olduğu için diğer bölümlerde de bulunup bilgi toplamanız gerekecektir. Bazı işletmeler ise, staj süresince size bir program yapmakta ve işletmenin farklı bölümlerinde çalışma imkanı sağlamaktadırlar.

Staja her gün devam etmek zorunda mıyım?

Evet. Staj için 30 iş günü tamamlamanız gerekmektedir.

Staj Raporu

Staj raporu hazırlayacak mıyım?

Evet. Staj boyunca yaptıklarınızla ilgili bir rapor hazırlamanız gerekmektedir.

Raporda neler yazacağım ?

Staj raporuna, staj boyunca yaptığınız çalışmalar, günlük faaliyetler, öğrendikleriniz, tecrübeleriniz ve bölüm tarafından sizden cevaplamanızı istenilen soruların cevaplarını yazacaksınız. 2008 yılında Tuğhan Akbaşak‘ın hazırlamış olduğu raporu inceleyebilirsiniz.

Rapor İngilizce mi olacak?

Evet. Rapor İngilizce yazılacaktır.

Günlük yaptığım işler raporda yazılacak mı?

Günlük çalışmalarınız hakkında bilgi vermeniz gerekmektedir. Çok detaylı olmasa da yaptığınız genel faaliyetler hakkında bilgi vermelisiniz. Bu bilgileride staj defterine günlük olarak yazınız. 2008 yılında Tuğhan Akbaşak‘ın hazırlamış olduğu staj defterini inceleyebilirsiniz.

“…12’de yemeğe gittik, yemeğin tuzu fazlaydı yiyemedim..” vs. türünden bilimsel değeri olmayan faaliyetlerinizi yazmayınız.

“…ISO eğitimi oldu, montaj hattında iyileştirme çalışmaları yapıldı vs…” gibi faaliyetler anlatılmalıdır.

Staj raporu için standart bir format var mıdır?

Evet var. Staj defteri bilgisayarda MS Word programında yazılmalıdır.

Kapak ve ilk sayfalar için (Form4)

Sayfa boyutları: Sağ-sol, alt-üst kenar boşlukları 2.5 cm olmalıdır.

Ana başlıklar: 14 punto ve bold, Times New Roman

Alt başlıklar: 12 punto, bold ve Times New Roman

Yazı metni: 12 punto ve Times New Roman.

Satır arası boşluklar: 1.5 satır.

Gerekli fotoğraflar, dijital ortama taşınıp ilgili sayfalarda eklenmelidir.

Rapor için sayfa sınırı var mıdır?

Staj raporu en fazla 20 sayfa olmalıdır. Staj raporuna gereksiz resim, broşür, katalog gibi dökümanlar eklenmemelidir.

Staj defterimi işletmedeki yetkiliye imzalatacak mıyım?

Evet. Staj süresince sizin çalışmalarınızı kontrol eden yetkili mühendis ya da yöneticinin staj defterinizi imzalayıp kaşelemesi gerekmektedir. 

Öğrenci Değerlendirme Formu

Staj yaptığım yerdeki yetkililer benim çalışmalarımı değerlendirecekler mi?

Evet. Staja başladığınızda, yetkiliye vereceğiniz, sizin çalışma performansınızı değerlendirme formunu doldurulması suretiyle çalışmalarınız ilgililerce değerlendirilecektir.

Bu form Bölüm staj koordinatörüne nasıl ulaşacak?

Öğrenci değerlendirme formu, yetkili yönetici tarafından doldurulduktan sonra, kapalı ve mühürlü bir zarfla postayla Kimya Bölümü staj koordinatorlüğüne gönderilmelidir.

Genel Bilgiler

Stajla ilgili önemli tarihler nelerdir?

Haziran ayının ilk haftası Cuma günü: Staj yerinin bölümce onaylanması için son tarih. (Bu tarihe kadar staj yeri ayarlanıp Form2) koordinatöre sunulmuş ve kabul edilmiş olmalı)

Güz dönemi derslerin ilk haftası Cuma günü: Staj defteri, staj raporlarının ve öğrenci değerlendirme formlarının (Form5) bölüme son teslim tarihi. Lütfen staj defterini ve raporunu kayıt olduğunuz dersin Moodle’da açılan assignment linkinden yükleyiniz.

Stajla ilgili karşılaştığım problemlerin çözümünde kimden yardım alabilirim?

Stajla ilgili her türlü bilgiyi staj koordinatorünüzden alabilirsiniz.

Kimya Bölümü Staj Koordinatörü: Doç. Dr. Bilge Baytekin
Adres: Bilkent Üniversitesi, Kimya Bölümü, SB #311, 06800 Ankara
Tel: 0312 290 2153 Fax: 0312 266 4068
E-mail: b-baytekin@fen.bilkent.edu.tr

Introduction

The students enrolled at the Bilkent University Faculty of Science Chemistry Department are supposed to complete necessary theoretical and practical components and have to complete a continuous 6-weeks long internship in a chemistry-related company to obtain the title “Chemist”. Only during the COVID period, the internship period can be arranged to be 20 workdays. Upon the completion of the 6-week internship period, students need to submit an “Internship Notebook” in which they will record their daily work alongside with “Internship Report”, the format of which is defined in detail in the following sections to the Internship Committee Presidency.

 

The process to be followed for the Summer Internship is as follows: 

 

 1. Find an appropriate company where you can do your internship and make your application. If it is necessary for your application, use the application petition. (Form 1). Prepare a faultless resume. Review your resume and make others read it. (Resume Example). Attach your resume to your application petition. When the company accepts your application, fill the company introduction form, have it signed by the relevant authority and submit it to your internship coordinator. (Form 2). The duration of the internship is 6-weeks (30 workdays). Internships with fewer workdays will not be accepted.When filling out Form 2, ensure that the dates entered cover 30 working days. Deadline for submitting Form 2: (Friday of the first week of June of each year)
 2. If the Internship Committee has accepted your internship, complete your internship between the dates you determined.
 3. Insurance Notice form (SGK Notice Form) needs to be sent to the Chemistry Department Administrative Assistant either by hand or via email on Friday of the first week of June. Otherwise, you will not be able to do your internship as your insurance procedures have not been started. After you submit your form, you can get your proof of insurance from the Department Administrative assistant in 15 days. Take this document with you when you go to the internship place. 
 4. During the duration of your internship, fill the internship notebook in Form 3 daily, either in a computer environment or by hand. Each day, record what you had done daily and have the necessary parts signed.
 5. Write your internship report in the given format. Prepare the internship cover following Form 4.
 6. To evaluate your performance during your internship, have the Student Evaluation form (Form 5) filed by the authorized person within the company. Send this form in a sealed envelope to the department internship coordinator. Deadline for the Internship Report and Student Evaluation form: Must be submitted by 17.00 on Friday of the first week of the semester.
 7. After submitting your internship report and student evaluation form, the departmental internship committee will gather and evaluate your internship.
 8. Register to Chem 391 – Summer Practice: You have to register for this course in the fall semester of the senior year, after the summer semester in which you complete your internship. This course does not have any credit. If you fulfill the criteria denoted above, you will receive a passing grade.

Internship Formları

Additional Documents

Definition and Aim of Internship

What will internship bring me?

1) Career Planning: Within working environments, students can investigate their career areas of interest and the relevance of the field they work in. Internships aid students in identifying the areas they would like to be part of and pursue career studies.

2) Work Experience: By providing the opportunity to synthesize academic knowledge with the requirements of the Working environments, the internship provides the students to gain practicality and vision to solve the Possible problems they will encounter in the future.

3) New Skills: Internships play an active role in providing the students with the basic skills necessary for their desired careers and improving their already-existing skills. The internship offers the skills to communicate efficiently with workplace employers and be effective in management and administration. With the internship, students understand the significance of teamwork.

4) Professional Network: Internships enable students to communicate with potential future employers, thus contributing to gain valuable job References and investing their future.

Does internship have any credit? 

Internship course CHEM 391 has no credit. (non-credit). However, the student is evaluated in terms of “successful” or “unsuccessful”. Students have to be “successful” in their internship to graduate.

How many internships will I do? 

At the end of the 6th semester, the student has to do an internship for one time only.

What is the duration of the internship? 

The duration of the internship is six weeks (30 workdays). Internships with fewer days will not be accepted. 

Arrangement of the Internship

Do I need to find my internship?

Yes. The student needs to arrange their internship.

What kind of place internship should take place?

The internship should take place in a factory environment (industrial sector). For your internship to be productive, company location, its sector, what it produces, capacity, number of employees are important criteria. The place where you will do your internship also means a place where you can work in the future. Due to that, you need to be careful in the selection process. Further, it will be a reference in your work life. You can examine where our students conducted their internships previously (List 1 and List 2), and they can serve as an alternative to you.

What is the ideal date for internship applications? 

Generally, big companies accept their internship applications starting in January. Depending on the company, internship applications conclude by the end of April. From this angle, it is best to arrange your internship up to the beginning of May.

Whom should I meet for an internship in companies? 

In companies’ internship applications are often accepted by Human Resources and Education/Training services. From this angle, you should meet with authorized personal from these departments. Making an appointment before meeting with them will increase your chances of being accepted. Otherwise, there is a possibility of returning from the door of the company.

Are online applications accepted? 

Although it is possible and common to apply online, it is advantageous to apply in person on site.

They want a petition from the department for the internship. What should I do? 

You can fill in the required information on Form 1 electronically, have it signed by the internship coordinator.

Is reference important to arrange an internship? 

A good reference sure can increase your chance of getting accepted.

What to Do during Internship?

In which part of the company should I be at during the internship? 

It would be beneficial to conduct your internship at the company’s development laboratory (AR-GE or R&D) if they have one. However, since you aim to gain information on the whole factory and the produced goods, you need to be present at other departments and acquire information. In some of the companies, a program has been made for you, and it provides the opportunity for you to work in different departments of the company.

Do I need to continue my internship every day? 

Yes. For your internship period needs to be 30 workdays.

Internship Report

Will I prepare an internship report? 

Yes. You need to prepare a report about your activities during your internship.

What will I write to my report? 

You should write your daily activities, what you learned, your experience, and the questions asked to be answered by the department to your internship report. You can investigate the internship notebook of Tuğhan Akbaşak from 2008.

Will the report be in English? 

Yes. The report will be written in English.

Will my daily activities have to be written in the report? 

You need to give general information about your daily work. You can investigate the internship notebook of Tuğhan Akasaka from 2008.

Do not write activities without scientific significance such as ‘We went to the lunch at 12, the meal was too salty I could not eat it’, etc.

Activities such as ISO training and an assembly line improvement can be written in the internship notebook.

Is there a standard format for the internship report? 

Yes, there is. The internship notebook should be written in the WORD program.

For the Cover and initial pages (FORM 4)

Page Dimensions: Right-left, bottom-upper margins should be 2.5 cm.

Main Titles: 14 p and bold Times New Roman

Subtitles: 12 p, bold, and Times New Roman

Main Text 12 p and Times New Roman

Line spacing is 1.5 lines

Figures can be inserted to the relevant places in the pages and should be numbered and captioned.

Is there a page limit for the internship? 

The internship report can be a maximum of 20 pages long. Unnecessary figures, brochures, or catalogs should not be added to the internship report.

Will I have my internship notebook signed by the authorized person? 

Yes. The authorized engineer or the manager who supervises your work needs to sign or stamp your internship notebook.

Student Evaluation Form

Will the supervisors at my internship evaluate my work? 

Yes. Your supervisor at the company will evaluate your work performance. This evaluation will be done by filling out the form you will give to the administrator when you start your internship.

 

How will this form reach the department internship coordinator? 

After the administrator fills the Student evaluation form, it should be sent to the Chemistry Department internship coordinator by post in a closed and sealed envelope. It can also be posted to the coordinator by email from the company email address of the administrator (preferred way).

General Information

What are the important dates regarding the internship? 

The Friday of the first week of June: Deadline for the approval of the internship place by the department (Upon this date, internship place needs to be allocated, and Form 2 needs to be presented and approved by the department)

Friday of the First Week of Fall Semester: Internship notebook, internship reports, and student evaluation forms (FORM 5) Please submit the internship notebook and report digitally. There will be an upload link to each of the files as an assignment on the Moodle page of the CHEM 391 course.

 

From whom can I get help in solving the problems that I encounter during the internship? 

You can obtain any related information regarding the internship from the internship coordinator.

Departmental Coordinator for Internships: Assoc. Prof. Bilge Baytekin
Address: Bilkent University, Chemistry Department, SB #311, 06800, Ankara
Telephone: 0312 290 2153 Fax: 0312 266 4068
Email: b-baytekin@fen.bilkent.edu.tr