Lise Öğrencileri için

Kimya Hakkında

Atomlar ve moleküller kullanarak insanlığa teknolojik değerler ve günlük hayatımız için sağlık, enerji, malzeme, gibi birçok alanda önemli çözümler üreten kimya bilimi, bu sebeple doğa bilimleri arasında, “Merkezi Bilim” olarak da adlandırılmaktadır. Biz de bu bakış açısıyla, hem ülkemizdeki hem de dünyadaki başlıca akademik ve endüstriyel kuruluşlarda başarıyla çalışabilecek; yenilikçi; yetkin; adaptasyona, işbirliğine ve disiplinler arası çalışmaya açık; geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve daha iyi eğitim fırsatları oluşturmak amacıyla hiç durmadan çalışıyoruz.  Yaşadığı toplumda fark yaratmak için en iyisini hedefleyen, çalışkan, yaratıcı ve yüksek potansiyele sahip genç yetenekleri aramıza bekliyoruz.

Kimyasal araştırmalar sonucunda ilaçlardan çok renkli göstergelere birçok yeni ürün ortaya çıkar. Kimya; biyoteknolojiye, moleküler biyolojiye, eczacılığa, çevre ve malzeme bilimlerine, elektronik aygıtlara, enerji depolama ve enerji dönüştürme süreçlerine katkıda bulunur; bu yüzden modern bilimde merkezî bir yere sahiptir.

Bilim ve teknolojinin her alana dair talepleri her geçen gün artan çağdaş topluma kimya moleküler elektronik, kendi kendini düzenleyen moleküller, manyetik rezonans görüntülemesi (MRI) yöntemleri, süperiletkenler, egzotik moleküler yapılar, kaotik sistemler, lazerler, fotosentez ve yeni spektroskopi yöntemleri gibi yeni alanlar oluşturup geliştirerek heyecan verici fikirlerle karşılık veriyor.

Eğitimdeki Amaçlarımız

Mezunlarımıza, dünyada önde gelen lisans üstü programlarda veya kimya ile ilgili alanlarda çalışan, başlıca ulusal/uluslararası şirketlerde çalışabilme ve buralarda yükselebilmeleri için rekabetçi ve ayırt edici yetenekler kazandırmayı amaçlıyoruz. Mezunlarımızın, kimya alanındaki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve en yeni araştırmaları güncel şekilde takip eden ve bu gelişmelere uyum sağlayan profesyoneller olmasını hedefliyoruz.

Kimya Bölümü Hakkında

Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü mezunları, ülkemizdeki ve dünyadaki önemli akademik ve endüstriyel kuruluşlarda, bilim ve teknolojinin en uç noktalarını zorlayarak yaşadığı topluma ve gezegene yeni değerler üretmek için çalışan en seçkin araştırmacılar arasında yer alıyorlar. Kimya bölümü mezunları, Türkiye’de Bilkent Üniversitesi’nde ve diğer önde gelen üniversitelerde; yurtdışında ise Harvard, Princeton, MIT, University of California Berkeley, Northwestern, Cornell, ETH Zurich, gibi tanınmış üniversitelerde eğitimlerine tam bursla devam ediyorlar. Mezunlarımızın bir kısmı ise, Intel, Google, Schlumberger, Roketsan, Aselsan, TÜPRAŞ gibi birçok önemli uluslararası ve ulusal şirkette araştırmalarını sürdürüyor.

Bölümde şu anda 11 eğitim görevlisi bulunmaktadır. Bölüm üç farklı düzeyde eğitim programı sunmaktadır: lisans, lisans üstü ve doktora.

Lisans düzeyindeki kimya programı her yıl 35 yetenekli öğrenciyi bünyesine almaktadır. Kimya bölümü tüm öğrencilerinin eğitimlerine lisans üstü ve doktora düzeylerinde devam edeceğini varsaymaktadır.

Amacımız, geleceğin kimyacıları olacak, uluslararası kıstaslara uygun araştırmacılar yetiştirmektir. Maddenin molekül seviyesindeki yapısı üzerine çalışabilmek için sağlam bir matematik ve fizik temeli şarttır. Lisans öğrencileri, birinci ve ikinci sınıfta temel fizik ve matematik dersleri, üçüncü sınıfta da kuantum fiziği dersleri alır. Bilgisayar kullanımı tüm lisans derslerinin ayrılmaz bir parçasıdır.

İkinci yıllarından itibaren öğrenciler analitik kimya, organik kimya, anorganik kimya ve fizikokimya dersleri görmeye başlar. Bu dersler, bilgisayarlardan, modern laboratuvarlardan ve yenilikçi öğretim yöntemlerinden yararlanır. Üçüncü sınıfın sonunda yapılan yaz stajı, öğrencilere değerli bir sanayi tecrübesi katar.  Dördüncü sınıfın her iki döneminde yapılan son sınıf projesi de öğrencileri araştırma ortamına hazırlar. Öğrenciler ikinci sınıftan itibaren teknik ve teknik olmayan seçmeli dersleri alabilirler.